Nádech, výdech! Ochranu dýchacích cest při práci se rozhodně nevyplatí podceňovat

Bolí vás z nevysvětlitelných důvodů pravidelně hlava, máte vodnaté oči, trápí vás pocit svědění nebo je vám nevolno? Možná by vás to nenapadlo, ale příčina dost možná tkví v každodenní náplni vaší profese, respektive v nedostatečné ochraně dýchacích cest před pracovními riziky.

tomiscz.cz - Nádech, výdech. Ochranu dýchacích cest při práci se rozhodně nevyplatí podceňovat

Neviditelný a zákeřný nepřítel

Nejohroženější skupinu představují pracovníci v laboratoři, ve stavebnictví, zemědělství a zpracovatelském průmyslu, kteří neustále vdechují nejrůznější jedovaté plyny, toxické výpary, prach a dým. Ve vyjmenovaných prostorách se ve zvýšeném množství zpravidla vyskytuje řada aerosolů, chemické výpary, prašné částice, mikrovlákna, amoniak, azbest nebo oxid uhelnatý.

Konkrétní hrozby daného prostoru jsou pak klíčové pro určení, zda zaměstnanci postačí rouška, respirátor proti prachu, anebo je třeba nošení polomasky chránící vůči azbestu, eventuálně i celoobličejové masky.

Nejhrůznější je na tom všem je fakt, že o možném nebezpečí poškození zdraví daní jedinci často ani nevědí. Zaměstnavatelé sice dle platné legislativy mají povinnost zaměstnance (vyžadují-li to podmínky konkrétní pracovní pozice a prostředí) vybavit respirační soustavou, ale praxe je – jak už to tak bývá – mnohdy jiná a ochrana dýchacích cest nedostatečná. Pracovníci při práci v rizikovém prostředí často potichu a nevědomky ničí své plíce a zdraví obecně tak dlouho, než vyplave na povrch pořádný průšvih. Tím může být v krajním případě rakovina plic i mnohá další závažná onemocnění.

Věděli jste například, že škodlivá jsou i mikrovlákna, které se do vzduchu dostávají například při údržbě a demolici budov, kde byly tyto materiály použity jako izolační materiál?

Jak chránit dýchací cesty?

Zdraví máme jenom jedno, a proto musí lidé pracující v kontaminovaném ovzduší své dýchací cesty bezpodmínečně a svědomitě chránit.

Prostředky, jak toho docílit, dělíme do třech základních skupin:

1. Respirátory jsou nejnižší formou ochrany dýchacích cest. Certifikované výrobky pracovníka spolehlivě chrání před částicemi ve vzduchu, svářecím dýmem, aerosoly atd. Nezajišťují však ochranu proti azbestu, těkavým látkám a plynům obecně.

tomiscz.cz - Nádech, výdech. Ochranu dýchacích cest při práci se rozhodně nevyplatí podceňovat - polomaska

2. Polomasky vedle svářecího dýmu naopak spolehlivě chrání uživatele i proti většině těkavých látek i plynů, včetně zmíněného azbestu. Detailní parametry polomasky pak záleží na jejím filtru, jehož specifikace musí odpovídat ovzduší kontaminující látce. Pro správnou a maximální funkčnost je třeba pamatovat na pravidelnou výměnu filtru.

tomiscz.cz - Nádech, výdech. Ochranu dýchacích cest při práci se rozhodně nevyplatí podceňovat - rouška

3. Celoobličejové masky disponují ze zmíněných prostředků nejvyšším stupněm ochrany. Pracovníka chrání před prachem, svařovacím dýmem i proti drtivé většině těkavých látek a plynů. Plusem je i ochrana kompletního obličeje (včetně náchylných očí) proti podráždění způsobeném agresivními látkami. I v tomto případě je důležité dbát na specifikaci filtru a pravidelně jej vyměňovat.

tomiscz.cz - Nádech, výdech. Ochranu dýchacích cest při práci se rozhodně nevyplatí podceňovat - celoobličejová maska

Jaká rizika hrozí?

A co vám hrozí, pokud při práci v rizikovém prostředí své dýchací cesty jednoduše chránit nebudete? V takovém případě si koledujete o dlouhodobé a fatální zdravotní následky, které vás reálně mohou trvale omezit v každodenním životě a v nejkrajnějším případě mohou vést i ke smrti.

Hrozí zejména:

  • poškození mozku vlivem dlouhodobé expozice těkavým látkám nebo derivátům olova (vznikajícím při sváření);
  • poškození ledvin v důsledku dlouhodobého působení rtuti (používané např. při výrobě teploměrů nebo baterií);
  • rakovina plic v důsledku působení silikátových vláken a azbestu;
  • selhání jater jako výsledek dlouhodobé expozice chloroformu (používaného hlavně v chemickém průmyslu);
  • vodnaté oči, podrážděná kůže, svědění, bolest hlavy a dýchací obtíže.

Přečtěte si také: Není respirátor jako respirátor

Náš tip: Pomůcky pro ochranu dýchacích cest můžete zakoupit zde.