Zaplatí mi firma osobní ochranné pomůcky, nebo si je musím uhradit sám?

Podle zákoníku práce musí každý zaměstnavatel vytvořit směrnici, ve které zhodnotí míru rizika na pracovišti (popř. na jednotlivých pracovištích, pokud se riziko mění podle výkonu práce). Podle zhodnocených rizik pak určí, jaké ochranné pracovní pomůcky jsou pro dané povolání nezbytné. Pokud zaměstnavatel určitou ochrannou pracovní pomůcku vyžaduje, musí ji také uhradit.

CERVA - foto - 4  -  kopie

Zaměstnavatel proplácí jen takové ochranné pracovní pomůcky, které jsou pro zaměstnance nezbytné

Zaměstnanci, pracující s chemikáliemi, v chladném prostředí, v provoze se zhoršenými dýchacími podmínkami nebo se zvýšeným rizikem pádu různých předmětů, mají v každém případě nárok na ochranné pracovní pomůcky, které jim uhradí zaměstnavatel. Pokud od vás zaměstnavatel v takovém případě požaduje proplatit si ochranné pracovní pomůcky, nemá na to ze zákona právo. Částku vám nemůže strhnout ani z platu.

Kdy se ochranné pracovní pomůcky proplácet nemusí?

Na druhou stranu, ne v každém zaměstnání musíte ochranné pracovní pomůcky nosit. Tam, kde podle směrnice firmy nebylo vyhodnoceno riziko na pracovišti, není zaměstnavatel povinen platit ochranné pracovní pomůcky a nesmí je ani vyžadovat. Pro příklad, zaměstnanec na pozici administrativního pracovníka, který mermomocí chce nosit v kanceláři ochrannou helmu a dožaduje se jejího proplacení, má smůlu. Stejně tak si zaměstnanci sami hradí košile, kostýmky a běžnou obuv, a to i v případě, že jejich práce vyžaduje oděv reprezentativního vzhledu či určité barvy. V některých firmách narazíte na příjemný benefit, a to příspěvek na ošacení, který ale rozhodně není povinností zaměstnavatele.

Výměna pracovních pomůcek z důvodu opotřebení, nebo zničení

Pracovní oděvy a ochranné pracovní pomůcky dostávají zabrat. Proto se celkem pravidelně stává, že se podrážky bot prošoupou, rukavice se prodřou nebo se utrhne řemínek na ochranné helmě. Takové opotřebení je v zaměstnání nevyhnutelné a je potřeba nakoupit nové pomůcky a oděvy. I v tomto případě je hradí zaměstnavatel. Naopak, pokud došlo ke zničení, nebo ztrátě pomůcek chybou zaměstnance, může po něm zaměstnavatel chtít, aby si danou pomůcku nebo oděv uhradil sám.